Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ETWINNING

Το ετήσιο ημερολόγιο όπως έγινε με φωτογραφίες από τους  κήπους  όλων των συνεργαζόμενων σχολείων!
1 σχόλιο :