Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ETWINNING

Το ετήσιο ημερολόγιο όπως έγινε με φωτογραφίες από τους  κήπους  όλων των συνεργαζόμενων σχολείων!












1 σχόλιο :